Общи условия и условия за доставка


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

1. Издател на списание „Изживей България“ е фирма Традиция 2018 ЕООД с ЕИК 205167507.
Фирмата има ДДС-регистрация. Предметът на дейност на фирмата е книгоиздаване: периодичен печат и книги, онлайн-издания; изработване и търговия с българска бродерия, ръчна шевица и рисувана върху текстил и др., образователна и популяризаторска дейност, свързана с традиционната култура.
2. За достъп до уебсайта не е необходима регистрация.
3. На потребителя е забранено копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото съдържание, достъпно на сайта www.experience-bulgaria.eu в каквато и да било форма без изричното писмено разрешение от Традиция 2018 ЕООД.
4. Цялото съдържание на уебсайта представлява обект на авторското право по смисъла на Закона за авторското право.
5. Информацията, чрез която потребителят може да бъде идентифициран, същият предоставя доброволно на Традиция 2018 ЕООД при закупуване на стоките.
6. При продажбата на продуктите си Традиция 2018 ЕООД провежда политика на запазване личните данни в качеството си на администратор.
7. Традиция 2018 ЕООД изрично уведомява, че предоставяните от потребителите лични данни не се предоставят на трети лица.
8. Уебсайтът може да съдържа връзки със сайтовете на трети лица.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА 

1. Традиция 2018 ЕООД има право да обявява намаления на цените като това става чрез поставяне на новата цена до старата, а старата ще бъде зачертана; може да бъде изписано „нова цена“ и „стара цена“, след които се изписва цифра.
2. Потребителят е длъжен да плати цената, която е била посочена в уебсайта в момента на покупката.
3. Доставката на продуктите на територията на България и в чужбина се извършват с
куриерски фирми и Български пощи по съответните тарифи.
4. Плащанията стават по банков път.

Настоящите общи условия влизат в сила от датата на публикуването им.