Концепция

Списание „Изживей България“ е научно-популярно издание за традиционния бит и култура в България. Предназначено за цялото семейство, за българите в страната, както и за общностите в чужбина. Подходящо е и за чужденци с интерес към нетрадиционен „бутиков“ туризъм.

 Идеята за списанието е дълго обмисляна. То запълва пазарна ниша. С текстове за четене и „нещо“ за правене – съвременно ръкоделие на основата на традиционните занаяти, старинни кулинарни рецепти, които са съхранени в отделни селища, но практически неизвестни в публичното пространство. Също и с традиционен празничен календар с регионалните му различия. Във всеки брой е представен един музей и културното наследство в неговия район.

Екипът на списанието включва журналисти и учени – етнолози, археолози и др. Материалите, които се отнасят за съответния район, се пишат от местни специалисти, тъй като те най-добре познават спецификата на регионалната традиционна култура.

Списанието излиза на всяко тримесечие – 4 броя годишно. Предвижда се до края на годината между основните броеве да започнат да излизат такива, специализирани по отношение на празничния календар. В рамките на една календарна година се планира списанието да стане ежемесечно.

 Спецификата на изданието налага електронният вариант да бъде съчетан с тираж на хартиен носител. Списанието излиза в тираж 3000 бр. на хартиен носител на български език и се разпространява в системата за разпространение на периодичния печат и в някои от музеите в страната. Водят се преговори за разширяване на списъка с музеи, в които се предлага изданието. 

В електронен вариант списанието излиза на български и английски език.

Установяват се контакти с българските общности в чужбина, с формални и неформални организации в страната и света с интерес към българската традиционна култура.


Партньори на списание „Изживей България“ са Национален научен експедиционен клуб – ЮНЕСКО и БНР.

Издател на списание е фирма Традиция 2018 ЕООД.
За контакти: e-mail: radeva_66@abv.bg; тел. : 0894360345; 0887320239. �Ȱ��ȗij���