Абонамент 2024

Списание „Изживей България“ е научно-популярно издание за традиционния бит и култура в България. Предназначено за цялото семейство, за българите в страната, както и за общностите в чужбина. Подходящо е и за чужденци с интерес към нетрадиционен „бутиков“ туризъм.

Идеята за списанието е дълго обмисляна, то запълва пазарна ниша. С текстове за четене и „нещо“ за правене – съвременно ръкоделие на основата на традиционните занаяти, старинни кулинарни рецепти, които са запомнени в отделни селища, но практически неизвестни в публичното пространство. Също и с традиционен празничен календар с регионалните му различия. Във всеки брой е представен един музей и културното наследство в неговия район.

Екипът на списанието включва журналисти и учени – етнолози, археолози и др. Материалите, които се отнасят за съответния район, се пишат от местни специалисти, тъй като те най-добре познават спецификата на регионалната традиционна култура. 

Списанието излиза на тримесечие – 4 броя годишно. Първият брой излезе през м. юли 2018 г. 

Спецификата на изданието налага електронният вариант да бъде съчетан с тираж на хартиен носител. Списанието излиза  на хартиен носител на български език и се продава в системата за разпространение на периодичния печат и в някои от музеите в страната. Водят се преговори за увеличаване броя на музеите, в които се предлага изданието. Търсят се разнообразни, нетрадиционни начини за разпространение.  В електронен вариант списанието излиза на български и английски език. 

Поради огромния интерес към традиционната българска шевица от бр. 3/2019 г. сп. „Изживей България“ преиздава старинни албуми с автентична шевица, някои от които са напълно забравена. Част от тях са със снимков материал на шевици, а някои са с ръчно рисувани схеми на шевици. Всички са издавани в началото на миналия век, голяма част от тях – във Франция и Германия и съответно са продавани основно в Западна Европа. Текстът в списанието е на съвременен български език, на френски, немски и английски език. Изданието на хартиен носител и в електронен вариант е четириезично/в някои случаи триезично. 

 

Издател на списанието е фирма “Традиция 2018” ЕООД

Към списанието съществуват:
f Изживей България
f група списание „Изживей България“
e-mail: radeva_66@abv.bg

www.experience-bulgaria.eu