Европейски пари за опазване на традициите

Европейският съюз заделя огромни средства за подпомагане развитието на селските райони и стимулиране на мастното население за опазване и надграждане на традиците, производството на автентични местни продукти и привличане на туристи, с цел икономическо развитие и преодоляване на безработицата на село.  Цялата публикация „Европейски пари за опазване на традициите“