Добри практики от един българин, избрал да прави бизнес у нас

Кристиян Кашкин е на 27 години. Работил е в сферата на застраховането. Работил е в Катар, но е избрал да развива бизнес у нас. Разговаряме за предстоящия форум „Младост“, организиран от фирмата на г-н Кашкин – „Сити Ивентс“. Форумът е с вход свободен, след регистрация. Посветен е на зелените политики и пространства; чистия въздух и околната среда;
тенденциите и иновативните практики за развитие на инфраструктурата; паркирането и трафика в район „Младост“ и София; развитието на бизнеса.  Цялата публикация „Добри практики от един българин, избрал да прави бизнес у нас“

Европейски пари за опазване на традициите

Европейският съюз заделя огромни средства за подпомагане развитието на селските райони и стимулиране на мастното население за опазване и надграждане на традиците, производството на автентични местни продукти и привличане на туристи, с цел икономическо развитие и преодоляване на безработицата на село.  Цялата публикация „Европейски пари за опазване на традициите“